Alumni

List of Alumnis :- COPA Trade
SR. NO ADMISSION NO NAME FATHER’S NAME PHONE .NO SESSION
1 620/11 Abhishek Sukh Dev 9625571084 2011-2012
2 621/11 Alka Devi Pawan Kumar 9817374231 2011-2012
3 622/11 Anju Kumari Mahender Singh 9818223027 2011-2012
4 623/11 Archana Kumari Karam Singh 9816853371 2011-2012
5 624/11 Aruna Kumari Virender Kumar 7807075387 2011-2012
6 625/11 Jyoti Mala Surjeet singh 9816377197 2011-2012
7 626/11 Kavita Devi Shyam Lal 1978272833 2011-2012
8 627/11 Kavita Kumari Jai Dev 9459175749 2011-2012
9 628/11 Meena Devi Besri Ram 9625564159 2011-2012
10 629/11 Nisha Kumari Rattan Lal 9805953830 2011-2012
11 630/11 Pooja Devi Madan Lal 9816683981 2011-2012
12 631/11 Poonam Kumari Sukh Ram 9218729131 2011-2012
13 632/11 Pradeep Kumar Milkhi Ram 9129247886 2011-2012
14 633/11 Ranjeeta Devi Chuni Lal 2011-2012
15 634/11 Reena Kumari Mangtu Ram 9625696221 2011-2012
16 635/11 Reeta Kumari Ramesh Kumar 01978-266318 2011-2012
17 636/11 Rekha Devi Anant Ram 9817600391 2011-2012
18 637/11 Rekha Gautam Hem Raj 9805994369 2011-2012
19 638/11 Rekha Kumari Krishnu Ram 94180-63477 2011-2012
20 639/11 Reeta Kumari Govind Ram 9817039485 2011-2012
21 640/11 Rohit Pal Gorkh Ram 9625868436 2011-2012
22 641/11 Sapna Devi Shyam Lal 9129460251 2011-2012
23 642/11 Sapna Kumari Ramesh Kumar 9816317942 2011-2012
24 643/11 Shweta Mahajan Vijay Kumar 9418177693 2011-2012
25 644/11 Sonika Devi Ram Dhan 9817168624 2011-2012
26 645/11 Vir Singh Gandharv Singh 9817401964 2011-2012
27 683/12 Anita Devi Ram Swaroop 9816277609 2012-2013
28 684/12 Anita Kumari Kartar Singh 9318851886 2012-2013
29 685/12 Anjana Kumari Prakash Chand 2012-2013
30 686/12 Anjana Kumari Chuni Lal 9418145221 2012-2013
31 687/12 Banita Kumari Hukam Chand 9816474208 2012-2013
32 688/12 Chaman Lal Desh Raj 9817167583 2012-2013
33 689/12 Deepak Sharma Jai Lal 8894595366 2012-2013
34 690/12 Kamal Dev Pritam Singh 9817629852 2012-2013
35 691/12 Kamal Jeet Singh Vidya Dhar 8679283461 2012-2013
36 692/12 Lata Devi Shakti Singh 9459854122 2012-2013
37 693/12 Mudhu Bala Ramesh Chand 9805834747 2012-2013
38 694/12 Mamta Chandel Joginder Singh 9318784405 2012-2013
39 695/12 Monika Devi Mahender Singh 9816692699 2012-2013
40 696/12 Monika Kumari Balbir Singh 9817823505 2012-2013
41 697/12 Nirmla Devi Jagdish Ranna 9882587670 2012-2013
42 698/12 Om Dev Nikka Ram 2012-2013
43 699/12 Rachana Devi Krishan Singh 9816795740 2012-2013
44 700/12 Rachna Kumari Sharwan Dass 9817471636 2012-2013
45 701/12 Reena Rani Om Parkash 9816366706 2012-2013
46 702/12 Sapna Kumari Karam Chand 9817054401 2012-2013
47 703/12 Seema Kumari Shankar Dass 8894425288 2012-2013
48 704/12 Shailja Kumari Jagar Nath 9816277469 2012-2013
49 705/12 Shilpa Thakur Duni Chand 9736315516 2012-2013
50 706/12 Shivani Ranot Rajinder Kumar 9625420329 2012-2013
51 707/12 Shubham Ranout Bhadur Singh 9625259226 2012-2013
52 708/12 Vikram Singh Baldev Singh 8988091478 2012-2013
53 767/2013 Aditi Sharma Kamal Raj 9418385126 2013-2014
54 768/2013 Anju Bala Manohar Lal 9817167763 2013-2014
55 769/2013 Ankit Kumar Suresh Kumar 8894017572 2013-2014
56 770/2013 Anuradha Dhiman Pawan Kumar 01978-272788 2013-2014
57 771/2013 Jyoti Kumari Baldev Raj 9816865901 2013-2014
58 772/2013 Khem Lata Dev Raj 9817077481 2013-2014
59 773/2013 Kumari Sapna Ami Chand 9816212092 2013-2014
60 774/2013 Kusam Lata Pyare Lal 8894460121 2013-2014
61 775/2013 Manu Sharma Vishan Dass 9817069968 2013-2014
62 776/2013 Neelam Kumari Piar Singh 9816630324 2013-2014
63 777/2013 Pooja Kumari Karam Singh 9817280423 2013-2014
64 778/2013 Poonam Kumari Vinod Kumar 9816854804 2013-2014
65 779/2013 Puja Sharma Sita Ram 9805323831 2013-2014
66 780/2013 Raj Kiran Chuni Lal 9318167463 2013-2014
67 781/2013 Raksha Devi Dyal Chand 9625711580 2013-2014
68 782/2013 Rekha Devi Dev Raj 9805566515 2013-2014
69 783/2013 Sahil Kumar Sohan Lal 9805909237 2013-2014
70 784/2013 Seema Devi Sarwan Kumar 01978-272378 2013-2014
71 785/2013 Shalini Kumari Jagdish 9816704144 2013-2014
72 786/2013 Sharmila Devi Dharam Singh 9625284396 2013-2014
73 787/2013 Shivani Sharma Devi Dutt 9218220104 2013-2014
74 788/2013 Sunil Kumar Kashmir Singh 9805736561 2013-2014
75 789/2013 Vandna Kumari Jagat Ram 9418960177 2013-2014
76 790/2013 Varsha Kumari Amrit Lal 9805528977 2013-2014
77 791/2013 Vijay Bharti Dhani Ram 9805918907 2013-2014
78 792/2013 Shishu pal Ram Dhan 9817168624 2013-2014
79 809 Anjli Thakur Raj Kumar 9817433719 2014-2015
80 810 Anju Bala Kartar Singh 9817088460 2014-2015
81 811 Ankita Kumari Vishnu Ram 9805374935 2014-2015
82 812 Anupama Kumari Roshal Lal 8894593270 2014-2015
83 813 Deepika Ramesh Chand 9736376246 2014-2015
84 814 Diksha Kumari Subhash Chand 9318763866 2014-2015
85 815 Diksha Thakur Praveen Kumar 9736929217 2014-2015
86 816 Kanchan Sharma Dina Nath 8988239200 2014-2015
87 817 Kanika Nadda Shyam Lal Nadda 9625150381 2014-2015
88 818 Kiran Kumari Nand Lal 8894850588 2014-2015
89 819 Mamta Dhiman Pawan Kumar 9736173190 2014-2015
90 820 Monika Devi Seeta Ram 9625853010 2014-2015
91 821 Nisha Kumari Rajesh Kumar 8261091963 2014-2015
92 822 Pooja Devi Gian Chand 9816762265 2014-2015
93 823 Poonam Kumari Dault Ram 9805218080 2014-2015
94 824 Priyanka Devi Upender Singh 9816004601 2014-2015
95 825 Romita Kumari Nikka Ram 9805941099 2014-2015
96 826 Sanjeev Kumar Krishan Singh 9736527208 2014-2015
97 827 Seema Devi Desh Raj 8261091991 2014-2015
98 828 Shalini Subhash Chand 9318363866 2014-2015
99 829 Shilpa Shakti Chand 8261879646 2014-2015
100 830 Shilpa Chandel Rajender Kumar 9459019865 2014-2015
101 831 Sushma Sharma Manohar Lal 9418272326 2014-2015
102 832 Taniya Dhiman Surender Kumar 9816346345 2014-2015
103 833 Manisha Devi Pyar Singh 9910347949 2014-2015
104 834 Nitika Dhiman Kuldeep Singh 9816071694 2014-2015
105 835 abc
105 835 abc
Trade Dress Making
Sr. No. NAME FATHER’S NAME PH.NO SESSION
1 Anuradha Sukh Dev 01978-204317 2010-2011
2 Atti Devi Rajender Singh 01978-266540 2010-2011
3 Bandana Kumari Subhash Chand 01978-261150 2010-2011
4 Dimple Sharma Thakur Dass 9817116662 2010-2011
5 Kalpna Kumari Rameshwar 9418610691 2010-2011
6 Monika Kumari Kashmiri Lal 9418638739 2010-2011
7 Meera Devi Kanshi Ram 01978-318230 2010-2011
8 Nisha Kumari Onkar Singh 01978-279070 2010-2011
9 Promila Devi Kashmir Singh 01978-324232 2010-2011
10 Rajo Devi Arjun 9459167585 2010-2011
11 Reena Kumari Magtu Ram 9625696221 2010-2011
12 Risha Devi Karmu Ram 9805540371 2010-2011
13 Sapna Devi Hardyal Singh 1978315856 2010-2011
14 Sapna Devi Jagdish Chand 9816073989 2010-2011
15 Sapna Kumari Dhyan Chand 01978-278814 2010-2011
16 Saroj Kumari Sukh Ram 9218870713 2010-2011
17 Shashi Bala Jai Krishan 9817045880 2010-2011
18 Shilpa Kumari Tholu Ram 9625164031 2010-2011
19 Sumna Devi Jeet Ram 9817222474 2010-2011
20 Neelam Kumari Rattan Lal 9817480576 2010-2011
21 Nisha Kumari Chhote Lal 9816186395 2010-2011
22 Atti Devi Desh Raj 8894596080 2012-2013
23 Jyoti Devi Shyam Lal 9625684957 2012-2013
24 Kalpna Sharma Sandesh Kumar 9816253958 2012-2013
25 Kiran Bala Nikku Ram 9817016430 2012-2013
26 Kiran Kumari Krishan Dayal 9816490499 2012-2013
27 Monika Devi Amar Singh 8894391142 2012-2013
28 Monika Dhiman Surender Singh 9816346345 2012-2013
29 Manisha Kumari Dwarka Nath 9817168613 2012-2013
30 Nisha Kumari Piar Singh 9736369039 2012-2013
31 Nisha Kumari Dharam Singh 941850151 4 2012-2013
32 Nisha Kumari Ramesh Chand 9817049978 2012-2013
33 Pooja Devi Kuldeep Singh 9816456821 2012-2013
34 Pooja Sharma Ram Lal 9625578316 2012-2013
35 Poonam Kumari Pritam Chand 9882113154 2012-2013
36 Rachna Devi Prakash Chand 9736788415 2012-2013
37 Rajni Devi Ramesh Chand 9805418119 2012-2013
38 Sapna Kumari Joginder Singh 9805902458 2012-2013
39 Sapna Kumari Balbir Singh 9418462524 2012-2013
40 Sapna Kumari Vikram Singh 9816292325 2012-2013
41 Shashi Kumari Baldev Singh 965897819 2012-2013
42 Shivani Sharma Amin Chand 9857080419 2012-2013
43 Amna Bibi Shammi Muhammad 9805788580 2011-2012
44 Anita Devi Tolu Ram 9817089785 2011-2012
45 Chanchal Kumari Nikku Ram 9805622827 2011-2012
46 Kusum Lata Bhopal Singh 01978-312379 2011-2012
47 Mamta Devi Jodh Singh 9817445438 2011-2012
48 Mamta Devi Karam Chand 9129629634 2011-2012
49 Monika Kumari Parkash Chand 9816176319 2011-2012
50 Nisha Kumari Bihari Lal 8894661179 2011-2012
51 Poonam Kumari Raj Pal 9459008566 2011-2012
52 Poonam Devi Ramesh Chand 9805910377 2011-2012
53 Priyanka Kumari Jeet Ram 1978266458 2011-2012
54 Pushpa  Kumari Subhash Chand 9625213458 2011-2012
55 Reena  Kumari Ramesh Chand 9816692995 2011-2012
56 Reena Devi Om Prakash 9816168625 2011-2012
57 Saroj Bala Paras Ram 01978-200657 2011-2012
58  Seema Devi Inder singh 01978-266942 2011-2012
59 Seema Devi Piar Singh 9817247681 2011-2012
60 Shilpa Kumari Ranjeet Singh 01978-263258 2011-2012
61 Suneeta Kumari Piar Singh 9816094374 2011-2012
62 Vandna Kumari Jai Dev 9817256437 2011-2012
63 Yashomati Tulsi Ram 01978-312954 2011-2012
64 Usha Kiran Madan Lal 01978-261205 2006-2007
65 Rimpu Devi Nand Lal 01978-272784 2006-2007
66 Champa Devi Amrit Lal 9318537840 2006-2007
67 Sunita Devi Sri Ram 01978-262203 2006-2007
68 Poonam Devi Parkash Chand 01978-289557 2006-2007
69 Suman Kumari Jeet Ram 01978-266698 2006-2007
70 Jasminder Sharma Krishan Dayal 01978-266833 2006-2007
71 Ranjeeta Kumari Shyam Lal 01978-260141 2006-2007
72 Jyoti Jai Ram 01978-254656 2006-2007
73 Anjna Kumari Narender singh 01978-275510 2006-2007
74 Usha Kumari Sukh Ram 9816130703 2006-2007
75 Meenakashi Kumari Jai Dev 01978-272249 2006-2007
76 Poonam Kumari Lekh Ram 01978-202211 2006-2007
77 Reena Kumari Masat Ram 01978-289557 2006-2007
78 Anuradha Devi Durga Dass 01978-266911 2006-2007
79 Mukesh Lata Jagdish Chand 01978-260233 2006-2007
80 Santosh Kumari Atal Singh Chandel 01978-270550 2006-2007
81 Kanchan Devi Babu Ram 01978-286276 2006-2007
82 Manisha Kumari Madan Lal 01978-266418 2005-2006
83 Suman Devi Karam Singh 9817074320 2005-2006
84 Poonam Kumari Subhash Chand 01978-255676 2005-2006
85 Deepika Kumari Devender Singh 01978-254631 2005-2006
86 Reena Kumari Karam Singh 01978-266203 2005-2006
87 Seema Kumari Khanzan Singh 01978-289282 2005-2006
88 Hem Lata Ram Krishan 01978-266366 2005-2006
89 Reena Devi Rattanu Ram 01978-256409 2005-2006
90 Arti Jambal Sohan Lal 01978-266069 2005-2006
91 Banita Thakur Lachhman Singh 01978-260408 2005-2006
92 Sunita Devi Harish Chand 01978-260172 2005-2006
93 Suresh Kumari Amar Nath 01978-260041 2005-2006
94 Uttma Devi Bishan Dass 01978-260334 2005-2006
95 Sunita Kumari Mahender Kumar 01978-266467 2005-2006
96 Promila Devi Sukh Dev 01978-284137 2005-2006
97 Beeka Kumari Ashok Kumar 01978-266379 2005-2006
98 Reena Kumari Karam Singh 01978-264001 2005-2006
99 Santosh Kumari Surat Ram 01978-279075 2005-2006
TRADE —- Welder
SR. NO NAME FATHER’S NAME PH.NO SESSION
1 Anoop Chandel Jodh Singh 01978-269103 2011-2012
2 Bablu Rup Lal 9817481522 2011-2012
3 Chetan Sharma Raj Kumar Sharma 93189-70064 2011-2012
4 Dilu Mohammad Mustag Mohammad 98176-17724 2011-2012
5 Madan Lal Syam Lal 91298-37035 2011-2012
6 Manoj Kumar Roop Lal Dhiman 8893992687 2011-2012
7 Nijay Kumar Sharma Jamna Dass 9816692543 2011-2012
8 Nitesh Kumar Amar Nath 9418744181 2011-2012
9 Prahlad Singh Jagdeep Singh 8894263714 2011-2012
10 Raj Kumar Lekh Ram 8679203089 2011-2012
11 Rakesh Kumar Baali Ram 9625580309 2011-2012
12 Sudesh Kumar Chaman Lal 9418502921 2011-2012
13 Sunil Kumar Jagdish Chand 9817309653 2011-2012
14 Taj Mohammad Mustag Mohammad 9817617724 2011-2012
15 Vikash Gurcharan Singh 9418830679 2011-2012
16 Vivek Chand Ranjeet Singh 7807148268 2011-2012
17 Ajay Kumar Sita Ram 9805736487 2012-2013
18 Amarjeet Sita Ram 8679771786 2012-2013
19 Ankush Atri Dharam Pal 9817335673 2012-2013
20 Arun Kumar Ramesh Kumar 9805699796 2012-2013
21 Dinesh Kumar Vikram Singh 9816292325 2012-2013
22 Hem Raj Lekh Ram 9817354759 2012-2013
23 Kulwinder Singh Ram Chand 9569882870 2012-2013
24 Pankaj Kumar Jamana Dass 8679436604 2012-2013
25 Praveen Kumar Ghokhu Ram 9736566988 2012-2013
26 Rajender Pal Gurmail 8988091037 2012-2013
27 Rajesh Kumar Jagdish 9805602674 2012-2013
28 Rajesh Kumar Pritam Chand 9805241930 2012-2013
29 Sher Singh Paras Ram 9625470103 2012-2013
30 Surender Kumar Hari Ram 8263860404 2012-2013
31 Vivek Gautam Krishan Dev 9625061373 2012-2013
32 Abhishek Lal Singh 9805026047 2013-2014
33 Arun Kumar Amar Nath 9816295255 2013-2014
34 Arun Kumar Durga Dass 8894930407 2013-2014
35 Ashok Kumar Kuldeep 9805810412 2013-2014
36 Kartar Singh Jagat Pal 01978-318491 2013-2014
37 Kehar Singh Prem Singh 9817181624 2013-2014
38 Khem Chand Jai Singh 9805305160 2013-2014
39 Kulwinder Singh Balbir Singh 9805472108 2013-2014
40 Pankaj Patyal Bhori Singh 9218924017 2013-2014
41 Pradeep Kumar Jagdev 9218749407 2013-2014
42 Ravi Kumar Roshan Lal 9816304410 2013-2014
43 Raman Kumar Sarwan Kumar 9625590825 2013-2014
44 Rohit Kalia Amin Chand 9817966767 2013-2014
45 Sangam Ranjeet Singh 01978-260311 2013-2014
46 Roop Lal Chhotu Ram 9817904307 2013-2014
47 Rahul Thakur Mahinder Singh 962566656 2013-2014
48 Ajay Kumar Gian Chand 9817951566 2014-2015
49 Anil Kumar Joginder Singh 9816778784 2014-2015
50 Ajay Kumar Jogender Singh 9817075932 2014-2015
51 Dinesh Kumar Suram Singh 9625446835 2014-2015
52 Jai Kumar Parveen Kumar 01978-259230 2014-2015
53 Mahender Kumar Sukh Ram 9805491503 2014-2015
54 Manish Kumar Nand Lal 9625590775 2014-2015
55 Mohit Dhiman Surender Kumar 8262892745 2014-2015
56 Pankaj Kumar Roshan Lal 9817365714 2014-2015
57 Rajeev Kumar Balak Ram 8988299441 2014-2015
58 Subham Kumar Raj Kumar 8894095853 2014-2015
59 Sanjay Kumar Karam Chand 9857026924 2014-2015
60 Vijay Kumar Ranjeet Singh 9882198396 2014-2015
61 Vijay Kumar Parmjeet Singh 9805240774 2014-2015
62 Vikram Jeet Sukh Dev 8894087807 2014-2015
63 Vikrant Susheel Kumar 9816853539 2014-2015
TRADE —- ELECTRICIAN
SR. NO ADMISSION NO NAME FATHER’S NAME PH.NO SESSION
1 101/11 Akshay Kumar Bihari Lal 9805793608 2011-2013
2 102/11 Anil Kumar Ram Lal 9129943442 2011-2013
3 103/11 Gagan Chand Ranjeet Singh 9625450121 2011-2013
4 104/11 Hem Raj Basant Ram 9625282258 2011-2013
5 105/11 Kamlesh Kumar Amin Chand 9625191887 2011-2013
6 106/11 Keshav Kumar Madan Lal 9817701845 2011-2013
7 107/11 Kuldeep Kumar Gian Chand 9915738828 2011-2013
8 108/11 Nishant Sankhyan Hem Raj 9625138527 2011-2013
9 109/11 Padam Dev Paras Ram 9318885246 2011-2013
10 110/11 Pankaj Kumar Jogender Singh 9882204258 2011-2013
11 111/11 Pardeep Kumar Kanshi Ram 9418374585 2011-2013
12 112/11 Rajesh Kumar Dharam Singh 9459772986 2011-2013
13 113/11 Rakesh Kumar Khajan Singh 9318785801 2011-2013
14 114/11 Rakesh Kumar Relu Ram 9817937623 2011-2013
15 115/11 Ravinder Kumar Dharam Pal 8894835962 2011-2013
16 116/11 Ravinder Kumar Krishan Lal 8091450063 2011-2013
17 117/11 Sanjay Dutt Sada Ram 9816008729 2011-2013
18 118/11 Saurav Sharma Chander Swaroop 9816016740 2011-2013
19 119/11 Sunit Kumar Gandhi Ram 9318957433 2011-2013
20 120/11 Vijay Kumar Ramji Dass 01978-279356 2011-2013
21 121/11 Vivek Kumar Inder Jeet 9625642097 2011-2013
22 Raman Kumar Bishnu Ram 9817192671 2011-2013
23 143/13 Ajay Kumar Ram Krishan 2013-2015
24 144/13 Ajay Kumar Jagdish 2013-2015
25 145/13 Aman Kumar Laxman Dass 2013-2015
26 146/13 Ankush Patial Suresh Patial 2013-2015
27 147/13 Deepak Sharma Nand Lal 2013-2015
28 148/13 Gulshan Kumar Pradeep Singh 2013-2015
29 149/13 Jyoti Prakash Sohan Lal 2013-2015
30 150/13 Manish Kumar Krishan Lal 2013-2015
31 151/13 Manoj Kumar Prem Chand 2013-2015
32 152/13 Manohar Lal Roh Dass 2013-2015
33 153/13 Monu Kumar Jai Singh 2013-2015
34 154/13 Pawan Kumar Kuldeep Singh 2013-2015
35 155/13 Pradeep Kumar Bhagat Ram 2013-2015
36 156/13 Rafi Mohn. Baseer Deen 2013-2015
37 157/13 Sandeep Kumar Roop Lal 2013-2015
38 158/13 Sanjeev Kumar Dharam Singh 2013-2015
39 159/13 Surender Kumar Garja Ram 2013-2015
40 160/13 Suresh Kumar Lala Ram 2013-2015
41 161/13 Tarun Kumar Sada Ram 2013-2015
42 162/13 Vikas Chand Bhagi Rath 2013-2015
43 163/13 Ankesh Kumar Ram Kumar 2013-2015
TRADE —- Mech. Electronics
SR. NO ADMISSION NO NAME FATHER’S NAME PH. NO SESSION
1 122/11 Ankush Kumar Om Parkash 9805339574 2011-2013
2 123/11 Anshal Kumar Bishamber Dutt
3 124/11 Anu Devi Ram Lok 9816658116 2011-2013
4 125/11 Babu Ram Hajari Ram 9817625139 2011-2013
5 126/11 Kushal Sharma Desh Raj 8091293101 2011-2013
6 127/11 Mahesh Kumar Ashwani Kumar 9625972807 2011-2013
7 128/11 Manjeet Singh Lekh Ram 9736132777 2011-2013
8 129/11 Manoj Kumar Jeet Ram 9625303670 2011-2013
9 130/11 Pankaj Kumar Ramesh Chand 9817333475 2011-2013
10 131/11 Parveen Kumar Rattan Lal Rana 9418974229 2011-2013
11 132/11 Raman Kumar Kartar Chand 9817711682 2011-2013
12 133/11 Sandeep Jamwal Ranvir Singh 8091901351 2011-2013
13 134/11 Sandeep Kumar Nand Kishor 9418779982 2011-2013
14 135/11 Sunil Kumar Kashmir Singh 8894167322 2011-2013
15 136/11 Sunil Kumar Lal Singh 9817673201 2011-2013
16 137/11 Sunil Kumar Lal Singh 9857386917 2011-2013
17 138/11 Suresh Kumar Sarwan Kumar 9817987720 2011-2013
18 139/11 Sushil Kumar Paras Ram 96255371461 2011-2013
19 140/11 Vikram singh Atter Singh 9625913728 2011-2013
20 141/11 Vinod Kumar Chander Parkash 9418672523 2011-2013
21 142/11 Vinod Kumar Vidaya Sagar 9459097886 2011-2013
22 Vijay Kumar Chuni Lal 2011-2013
23 164/13 Ajay Kumar Madho Ram 2013-15
24 165/13 Amnish Kumar Baldev Singh 9625027140 2013-2015
25 166/13 Ankit Kumar Mohender Singh 8627927089 2013-2015
26 167/13 Ankit Kumar Sanjeev Kumar 9459264041 2013-2015
27 168/13 Ankush Rana Parkash Chand 9817255135 2013-2015
28 169/13 Arvind Chauhan Jai Kumar 9817404633 2013-2015
29 170/13 Ashok Kumar Vidya Parkash 9817038296 2013-2015
30 171/13 Kushal Singh Hakam Singh 9817291135 2013-2015
31 172/13 Manjeet Sharma Parkash Chand 8894471782 2013-2015
32 173/13 Narender Kumar Amar Nath 9318886544 2013-2015
33 174/13 Pankaj Kumar Suresh Kumar 9857081187 2013-2015
34 175/13 Pankaj Kumar Pyare Lal 8894203635 2013-2015
35 176/13 Rajit Kumar Yog Raj Sharma 8627028972 2013-2015
36 177/13 Raj Kumar Parkash Chand 9418602566 2013-2015
37 178/13 Ravinder Singh Ajad Singh 9459814881 2013-2015
38 179/13 Rajeev Sharma Gian Chand 9816054808 2013-2015
39 180/13 Suneel Kumar Dev Raj 2013-2015
40 181/13 Sunil Kumar Parkash Chand 9625908683 2013-2015
41 182/13 Vikram Kumar Madan Lal 9817814202 2013-2015
42 183/13 Vinod Kumar Mansa Lal 9817072396 2013-2015
43 184/13 Nikhil Kumar Kali Dass 9459667665 2013-2015
44 Pradeep Kumar Sohan Lal 8261804815 2013-2015